Colofon

Bikefreak-magazine

is een uitgave van BIKE-magazine
De Budetstraat 5 • 3201 Langdorp
www.bikefreak-magazine.be

Hoofdredactie

Guido Kartner

Redactionele medewerkers

Martin Bissig, Britt van den Boogert, Bart Brentjens, Eddie Clark, Liam Doran, Nathalie Hupin, Fay Kartner, Max Kartner, Rudi Korthout,Jim van Overbeek, Michel Romen, Frank Senders, Delphine Simoens, Roy Slangen, Jeroen Tiggelman

Eindredactie

Fay Kartner

Art director

Jeroen Tiggelman

Vormgeving

photoGRAPHICdesign BVBA

E-mail redactie

redactie@bikefreak-magazine.eu

Uitgever

Guido Kartner

guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

Abonnementen

Kijk voor de actuele abonnee-actie op de website www.bikefreak-magazine.be

Losse nummers

€ 4,95

Advertentieplaatsingen

De tariefkaart voor advertentieplaatsingen is aan te vragen op guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

© Bikefreak-magazine

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/ of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.